כולנו במסע רוחני

כולנו במסע רוחני. זהו כתבתי את זה .למרות שיהיו כאלו שיטילו ספק ,או חיוך של לעג יעלה בזוית פיהם ,ועיניהם יתגלגלו כלא מאמינים. כולנו במסע רוחני .נקודה. הם ימשיכו ויגידו שכל זה הוא יציר דמיוני ואין קשר בין זה לבין…